Isnin, 13 Oktober 2008

Yang Tersurat Yang Tersirat

"Bahawa ini surat pada menyatakan maka adalah kita Sultah Husin Syah bin Almarhum Sultan Mahmud Syah, sultan Johor dan Pahang, iaitu Sultan negeri Singapura mengaku dalam surat ini bahawa sesungguhnya maka adalah dengan suka-suka hati kita telah menyerahkan negeri Singapura ini serta perintah-perintahnya sekali kepada \ Kompeni Inggeris, adanya. Syahdan lagi adalah pula perjanjian Kompeni kepada Sultan : Maka jikalau kiranya Sultan hendak berpindah dari negeri Singapura ini ke negeri lain melainkan Kompeni memberi hadiah tiga puluh tiga ribu ringgit dan kepada Temenggung dua puluh enam ribu delapan ratus ringgit. Dan lagi, adalah perjanjian Kompeni Inggeris memberi belanja kepada kita pada sebulan seribu tiga ratus ringgit besar dan kepada Temenggung pada sebulan tujuh ratus ringgit . Bermula adapun pemberian Kompeni Inggeris yang tersebut pada sebulan-bulan itu, iaitu selagi ada hayat Sultan sahaja. Bahawa surat perjanjian ini diperbuat dalam negeri Singapura kepada dua hari bulan Agustu tahun Masihi 1824",

Sumber : Hikayat Abdullah, Karya Agung , Susunan Kassim Ahmad ( M/s 305)